Ballettdansere i Norge

Norsk balletthistorie begynte med den tyske dansemesteren Martin Nürembach som fikk tillatelse fra kongen til å framvise offentlige forestillinger i Christiania i 1771. På grunn av pietismens faste grep rundt Norge og det faktum at kongehus og adel befant seg i Danmark og Sverige, har ikke scenisk dans hatt så lang tradisjon i Norge. I dansen som ble utøvet, folkedansen og senere selskapsdansen, skjelnet en ikke mellom utøvere og tilskuere.

I Christiane i 1769 fremviste det engelske ekteparet Stuart musikk og dans. Når hennes mann døde, levde Madame Stuart av danseundervisning i både motedans og selskapsdans. Videre førte dette til et samarbeid mellom henne og Nürembach, som igjen førte til at de fremviste oppvisninger sammen. En stund etter dukket det opp reklamer for «Danse og solos», betegnelser som tyder på at det franske billettsystemet nå var i bruk i Norge.

Norges første ballettdansere – Per Aabel

En av de første med ballett som karriere i Norge, var Per Aabel. Dette er nok de færreste som vet, men han hadde en kort ballettkarriere før han ble skuespiller. Skuespilleren, danseren og tegneren fikk utdanning innenfor dansestilen på en danseskole i London. I 1921 debuterte han som ballettdanser på Mayol i balletten Carneval. Senere gikk Aabel til å bli danselærer i Oslo og fikk i 1926 sitt første instruksjonsoppdrag ved Nasjonalteateret.

Per Aabel ofret tegnekarrieren for balletten og skuespillet, et smart valg sett i ettertid. I perioden fra 1933 til 1938 beskjeftiget han seg som direktør ved Carl Johan Teateret i Oslo. Her var han med å skape flere ulike forestillinger innenfor forskjellige genre. Senere jobbet han både hos Centralteatret og Nasjonalteateret. Etter at danseren gikk av med pensjon jobbet han også mye frilans, og framførte under Nasjonalteaterets 100-års jubileum i kort tid før hans bortgang.

Rita Tori

Marguerite Thoresen, best kjent under artistnavnet Rita Tori, ble født 17. juni 1908 i Shanghai. Rita var en norsk danser og koreograf, og var en av de beste danserne i landet før andre verdenskrig. Allerede i femårsalderen begynte Rita Tori med ballettstudiene, hvor hun studerte i blant annet London og Paris. I 1930 debuterte hun som danser i oppsetningen «Les Sylphides» i Monte Carlo av den russiske Michel Fokine.

I 1936 ankom ballettdanseren Oslo, hvor hun endte opp med å stifte sin egen ballettskole kalt Rita Toris ballettskole. Dette var den første skolen innenfor ballett som ble grunnlagt i Norge. Flere av Norges ledende dansere ble utdannede her. Mot slutten av andre verdenskrig satt hun fengslet på Grini, men etter frigjøringen fortsatte hun med danseskolen. Fra 1953 koreograferte Rita for Den Norske Ballett, og i 1967 fikk hun Kongens fortjenstmedalje.

Mette Møller

Mette Møller var en norsk danser, koreograf og dansepedagog, født 7. august 1934 og død 29. januar 2001 i en relativt ung alder av 67 år. Danseutdannelsen hennes fikk hun ved Rita Toris ballettskole fra 1945 – Rita Tori var som nevnt en svært suksessfull ballettdanser. Etter dette studerte hun danseformen videre i storbyene London og New York, hvor hun opptrådte på Radio City Music Hall, som ved sin åpning i 1932 var verdens største teater.

I New York studerte Møller sammen med bl.a. Vladimir Dokoudovsky, som grunnla Balletteateret. Fra 1954 var Mette tilknyttet til Den Norske Ballett i Norsk Operaselskap, og fire år senere ble hun ansatt i Den Norske Operas ballettkompani, hvor hun håvet inn store roller i både klassiske og moderne stykker på 50- og 60-tallet. I tillegg til dette var hun danserinne i filmen Ni Liv. På slutten av sin karriere spilte hun i Munch-balletten «Mot Solen».

Lisa Segal

Lisa Segal ble født i 1924 i Oslo, og ble kjent som sirkusartist og ballettdanser. Både hun og familien var britiske statsborgere, og ble derfor deportert til Hamburg under andre verdenskrig, hvor Lisa og moren satt i fengsel. Etter denne hendelsen ble hun flyttet mellom flere konsentrasjonsleirer, før hun ble internert. I 1944 kom hun til England hvor hun arbeidet som forsvarets overkommando og tilegnet seg et norsk statsborgerskap.

Silas Henriksen

Silas Henriksen ble født i Arendal i 1985 og begynte å interessere seg for ballett allerede fra seksårsalderen, hvor han begynte å danse for Arendal Ballett Center. Han ble beskrevet som «et komplett ballettalent» av Agderposten og utdannet seg til ballettdanser, og var aspirant ved Nasjonalballetten i 2007-2008. Henriksen har blant annet medvirket i oppsetninger som Romeo og Julie, En sporvogn til begjær, og nøtteknekkeren – idag jobber han ved Nederlands Dans Theater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *